Bas van Waard - Stichtingdedansendetijger

 

(21 september 2022:)

En nu de pandemie min of meer voorbij lijkt te zijn komt er weer ruimte voor musicals met kinderen. Ik realiseer ze op scholen in Abcoude, Lelystad en Westzaan.

(27 januari 2021:)

Corona heeft álle D T activiteiten stilgelegd - uiteraard. Slechts mondjesmaat deed en doe ik kleine projecten, hier en daar: in Abcoude, Beverwijk, Monnickendam en Haarlem. Op scholen en instituten die mij al wat langer kennen en volgen.

(25 oktober 2018:)

Ik ben "De Boot in..." aan het schrijven. Een nieuwe musical voor de groepen 5, 6 en 7 (8). En ik componeer en schrijf de kinder-rock opera "De Dromen van Balder & Rune". En samen met een grote cello-track (1 - 16 cello's) bedoeld als (moderne) dansmuziek ("Onderwaterdans") zijn dat nieuwe projecten van De Dansende Tijger. Maar het zijn ook de projecten waarmee ik op moment X het CCC van start wil laten gaan - wordt vervolgd.

 

De Dansende Tijger brengt door mij geschreven musicals voor kinderen uit. Op de site www.dedansendetijger.nl  kun je alles hierover lezen en beluisteren. Alvast wat smaakmakers:

De Dansende Tijgers. (voor de groepen 3 & 4) Liedjes en dans - geen teksttoneel - En een vrolijke optocht door de school! Voor een onbeperkt aantal kinderen. Lengte ca. 25 minuten. Tien repetities.

Boris Boterbloem & De Wilde Dieren. (voor de groepen 4 & 5) Over een boterbloem met ambities. Geschreven voor 14 kinderen. Lengte ca. 30 minuten. Twaalf repetities.

Geronimo. (voor de groepen 6, 7 en 8)We kennen hem als Winnetou uit de verhalen van Karl May, maar zijn echte naam was  Geronimo. De avonturen van een Indianen-opperhoofd. Voor 18 kinderen. Lengte ca. 40 minuten. Veertien repetities.

Inspecteur Ali Aligator en het snackbar-mysterie. (voor de groepen 5, 6 & 7) Hilarische toestanden in en om een snackbar in een willekeurige wijk in NL. Voor 20 kinderen. Lengte ca. 50 minuten. Zestien repetities.

Leuke Buren! (voor groep 8.) De oer-hollandse familie de Vries vestigt zich in een dorp, ergens in NL. De bewowers van het dorp zijn allemaal allochtone nederlanders... dat geeft spanningen, conflicten en misverstanden. Maar uiteraard verbroedert en verzustert men zich uiteindelijk met elkaar. Voor 26 kinderen. Veertien repetities. Lengte ca. 45 minuten.

Vogelvlucht. (voor gr. 4, 5 en 6.) Een bewegings-musical. Zestien vogels van uiteenlopende soort en pluimage moeten vluchten voor Hendrik de Jager. Op hun tocht over en hoog boven de wereld leren ze elkaar goed kennen. Uiteindelijk draaien ze Hendrik een stevige loer, zodat ze weer veilig zijn. Ook op de grond. Met een speciale rol voor Mona de Nachtegaal.

Thuis bij de Sneeuwbarbaren. (voor gr. 6, 7 en 8.) Een dans-musical. 10.000 jaar geleden, gedurende de laatste grote ijstijd moeten achttien dames en heren op een plek waar nu de Noordzee is, ergens tussen Engeland en Nederland, zien te overleven bij een temperatuur van min veertig graden en een straffe noordwester wind. Bovendien is er een Beest Zonder Achternaam dat hen bedreigt. Zoals gezegd: wat méér dans en beweging en wat minder dialoog.

De musicals worden door mij, Bas van Waard, ingestudeerd. Periodiek laat ik me ondersteunen door een team van mensen uit de wereld van zang, theater, dans, mime, visagie   decorbouw en techniek. Tijdens de uitvoeringen worden de kinderen door mij 'live' begeleid op cello, gitaar, piano en percussie. En zing ik naar behoefte met ze mee.

Basisscholen, Kunsteducatie-centra enz. kunnen de musicals aanbieden als na-schoolse/buitenschoolse activiteit. Ook kan er aan een musical-productie gewerkt worden onder schooltijd. Doorgaans duurt een repetitie één uur en vijftien minuten.

Er staan altijd minimaal twee repetitiesessies in het teken van het bouwen van decors. Dat doen wij samen met de kinderen en graag ook met assistentie van ouders. De afbouw van het decor geschiedt door mij, op een ander tijdstip.

Op de middag of vroege avond van de uit- & opvoering van de musical is assistentie van ouders zeer gewenst. Feitelijk onmisbaar.

De kosten voor deelname aan een musical staan binnenkort vermeld op www.dedansendetijger.nl . Vooralsnog betalen de ouders per kind € 85,= tot € 95,= voor volledige deelname aan een musical als buiten- of naschoolse activiteit, afhankelijk van welke musical er wordt gekozen. In het geval dat de school de musical als productie adopteert zijn de tarieven als volgt :

De Dansende Tijgers: € 1.250,=

Boris Boterbloem & De Wilde Dieren: € 1.275,=

Geronimo: € 1.300,=

Inspecteur Ali Aligator en het Snackbar-mysterie: € 1.325,=

Leuke Buren!:  € 1.350,=

Vogelvlucht € 1.375,=

Thuis bij de Sneeuwbarbaren € 1.375,=

De dromen van Balder & Rune (opera) € 1.650,=

(Alle hierboven vermelde tarieven zijn onder voorbehoud.)

Deze prijzen zijn inclusief BTW, diverse materialen (decor, kostuums, reiskosten, geluidsapparatuur, consumpties voor de kinderen enz.)

(Sept. 13:)

Wellicht is er binnenkort sprake van een groot musical-project in Uithoorn. Dan gelden qua financiën andere tarieven voor deelname. (Wordt vervolgd).

En (voorlopig) tot slot : Door met groepen kinderen gedurende een periode van twaalf tot zestien weken aan de slag te gaan met muziek, toneel, dans/beweging, zang en 'bouwen' geven wij de kinderen een prachtige, liefdevolle en onvergetelijke ervaring. Met elkaar bouwen aan een mooi product in een veilige omgeving met deskundige en ervaren mensen. Een combinatie van plezier en ook ontdekken waar je kunstzinnige/artistieke mogelijkheden liggen. Maar óók een oefening in 'goed samenwerken met elkaar'!

Voor meer informatie : Kijk op www.dedansendetijger.nl

(September 14:)

Musicalkampen, kindermusicals voor Hoogbegaafde Kinderen: Als een milieuvriendelijke olievlek breiden wij ons uit!